Czym jest hospicjum? Jakie są rodzaje hospicjów?

Opublikowano: 15 listopada 2016 - 09:07 Autor: Medyczne Grono

Hospicjum. Po łacinie hospitium oznacza przyjaźń, gościnne przyjęcie, gospodę. Tak też pojmujemy hospicjum, jako miejsce gościnne, przyjazne, sympatyczne, opiekuńcze. Pod względem formalnym to instytucja funkcjonująca w ramach systemu opieki zdrowotnej, stosująca metody opieki paliatywnej i dedykowana pacjentom przewlekle oraz nieuleczalnie chorym. Nie tylko osobom starszym, także dzieciom, ludziom młodym.

hospicjum

im. ks. Jerzego Popiełuszki w Bydgoszczy‎. (Fot. Wikipedia)

Kiedy należy zdecydować się na umieszczenie osoby chorej w hospicjum? Jak wybrać właściwą placówkę? Jak uzyskać wolne miejsce? Czego możemy i powinniśmy od takiej placówki oczekiwać? Na te pytanie będziemy starli się odpowiadać w cyklu naszych publikacji. Będziemy także prezentowali hospicyjne placówki godne polecenia.

Na początku należy jednak pamiętać o tym, że istnieją różne typy i rodzaje hospicjów – w zależności od tego, kim się opiekują i jakimi możliwościami opieki dysponują.

To coraz popularniejszy rodzaj hospicjów. Poświęcone są opiece nad chorymi dziećmi oraz ich rodzinami. następuje jeszcze przed urodzeniem dziecka, w sytuacji, gdy istnieje prawdopodobieństwo, że dziecko urodzi się chore lub w jakimś stopniu upośledzone. powinno oferować zarówno opiekę medyczną, jak również psychologiczną nad rodziną, która oczekuje dziecka.

Nieco innym typem hospicjum jest hospicjum dziecięce, które zajmuje się opieką nad nieuleczalnie chorymi dziećmi. Celem takiej placówki jest zapewnienie jak najlepszej opieki ciężko chorym dzieciom, ale także objęcie opieką psychologiczną ich rodziny.

Jest to placówka opiekująca się ciężko chorymi osobami w wieku dorosłym. Koncentruje się przede wszystkim na opiece paliatywnej, czyli reagowaniu w sytuacji, gdy mamy do czynienia z chorobami nieuleczalnymi.

Nieco inną formą opieki jest hospicjum domowe, gdzie nad chorym odbywa się w jego domu. W tego typu opiece uczestniczą zarówno lekarze, jak i a także oferowana jest pomoc psychologiczna. Zdarza się, że właśnie forma opieki domowej jest najlepszym rozwiązaniem w przypadku, gdy osoba chora jest silnie związana z przestrzenią domową, którą zna, a pobyt w nowym miejscu mógłby przyczynić się do spowodowania niepotrzebnego stresu, czy niepokoju.

Większość hospicjum ma charakter autonomicznych placówek stacjonarnych, które oferują stosowne zaplecze infrastrukturalne umożliwiające skuteczna opiekę nad podopiecznymi.

Bardzo często hospicja prowadzą zgromadzenia zakonne, kościół katolicki, wspólnoty przykościelne, a także fundacje.

 

O autorze

portal branży medycznej. Najlepsze szpitale, kliniki, oddziały i przychodnie medyczne. Sprawdzeni specjaliści. Chcesz do nas dołączyć? Zapraszamy: WSPÓŁPRACA

Komentuj