Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu | SENIOR

XI edycja pikniku Seniorada pod hasłem: „Aktywni na lato!” organizowana wspólnie przez Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej...