Hospicja – typy i modele funkcjonowania

Opublikowano: 28 kwietnia 2017 - 09:36 Autor: Medyczne Grono

Hospitium po łacinie oznacza przyjaźń, gościnne przyjęcie, gospodę. Tak też pojmujemy wyobrażamy sobie , jako miejsce gościnne, przyjazne, miłe. Pod względem formalnym to instytucja funkcjonująca w ramach systemu opieki zdrowotnej, stosująca metody opieki paliatywnej i dedykowana pacjentom przewlekle oraz nieuleczalnie chorym. Nie tylko osobom starszym, także dzieciom, ludziom młodym.

Jedno z najważniejszych pytań brzmią, kiedy należy zdecydować się na umieszczenie osoby chorej w hospicjum? Jak wybrać właściwą placówkę? Czego możemy i powinniśmy od takiej placówki oczekiwać?

Na te pytanie będziemy starli się odpowiadać w cyklu naszych publikacji.

Na początku należy jednak pamiętać o tym, że istnieją różne typy i rodzaje hospicjów w zależności od tego kim się opiekują i jakimi możliwościami dysponują.

To coraz popularniejszy rodzaj hospicjów. Tego rodzaju placówki poświęcone są opiece nad chorymi dziećmi oraz ich rodzinami. Opieka tu następuje jeszcze przed urodzeniem dziecka, w sytuacji, gdy istnieje prawdopodobieństwo, że urodzi się ono chore lub w jakimś stopniu upośledzone. Hospicjum perinatalne powinno oferować zarówno opiekę medyczną, jak również psychologiczną nad rodziną, która oczekuje dziecka.

Nieco innym typem hospicjum jest hospicjum dziecięce, które zajmuje się opieką nad nieuleczalnie chorymi dziećmi. Celem takiej placówki jest zapewnienie jak najlepszej opieki ciężko chorym dzieciom, ale także objęcie opieką psychologiczną ich rodziny.

To z kolei placówka opiekująca się ciężko chorymi osobami w wieku dorosłym.

Większość hospicjum ma charakter autonomicznych placówek stacjonarnych, które oferują stosowne zaplecze infrastrukturalne umożliwiające skuteczna opiekę nad podopiecznymi.

Hospicjum domowe

Nieco inną formą opieki jest hospicjum domowe, gdzie opieka nad chorym odbywa się w jego domu. W tego typu opiece uczestniczą zarówno lekarze, jak i pielęgniarki a także oferowana jest pomoc psychologiczna. Zdarza się, że właśnie forma opieki domowej jest najlepszym rozwiązaniem w przypadku, gdy osoba chora jest silnie związana ze znaną sobie  przestrzenią, a pobyt w nowym miejscu mógłby przyczynić się do spowodowania niepotrzebnego stresu, czy niepokoju.

Jeśli znasz hospicjum, które powinniśmy pokazać – prosimy o kontakt.

O autorze
Medyczne Grono

portal branży medycznej. Najlepsze szpitale, kliniki, oddziały i przychodnie medyczne. Sprawdzeni specjaliści. Chcesz do nas dołączyć? Zapraszamy: WSPÓŁPRACA

Komentuj