Bezpieczny senior

Opublikowano: 18 czerwca 2018 - 19:50 Autor: Medyczne Grono

Mają ponad 65 lat i jest ich w Gdańsku ponad 91 tysięcy. często padają ofiarami oszustw i wymuszeń. By zwiększyć ich bezpieczeństwo, potrzebne są wspólne działania wielu jednostek. W Światowy Dzień Godności Osób Starszych przedstawiciele osiemnastu gdańskich podmiotów podpisało Deklarację Współpracy na rzecz bezpieczeństwa seniorów.

fot. G.Mehring www.gdansk.pl

– Chcemy, aby gdańscy czuli się bezpieczni. Aby jak najmniej było sytuacji, gdy osoby starsze stają się ofiarą nadużyć „na wnuczka” czy działań w wyniku których tracą poczucie bezpieczeństwa życiowego. Działając wspólnie: samorząd, pracodawcy, sądy, notariusze, organizacje pozarządowe i jednostki miejskie możemy skuteczniej pomagać naszym gdańskim seniorom – mówiła podczas podpisania Deklaracji zastępca prezydenta ds. polityki gospodarczej.

Deklaracja jest wynikiem trwających ponad rok prac. Inicjatywa dotycząca wspólnego działania wynikająca ze stale zwiększającej się liczby oszustw i wymuszeń dokonywanych na osobach starszych wyszła od Pracodawców Pomorza.

Mając na uwadze liczne przypadki, coraz sprytniejszych i zuchwałych zachowań wobec osób starszych, skalę nadużyć i dramaty życiowe sędziwych mieszkańców naszego miasta wspólnie z Pracodawcami Pomorza i samorządem szerokie grono instytucji będzie wypracowywać rozwiązania i procedury, które pozwolą na sprawną, skuteczną i zintegrowaną pomoc w sytuacjach podstawowych warunków życia osób pokrzywdzonych.

Działania w kontekście Deklaracji mają w sposób szczególny pokazać osoby starsze jako tę grupę, która wymaga wyjątkowego spojrzenia pod kątem zagrożeń oraz wsparcia w sytuacjach kiedy zaistnieją.

Podejmowana inicjatywa jest próbą stworzenia koalicji na rzecz bezpieczeństwa seniorów , a obecność tak wielu podmiotów w przedsięwzięciu jest gwarancją skuteczności działań.

Deklarację podpisali Aleksandra Dulkiewicz – zastępca prezydenta ds. polityki gospodarczej, oraz Tomasz Limon – przedstawiciele Pracodawców Pomorza, prezes Sądu Okręgowego Rafał Terlecki, Agnieszka Gorczyńska z Prokuratury Rejonowej -Oliwa, Agnieszka Kapała-Sokalska z Pomorskiej Izby Adwokackiej, Danuta Wandiuk prezes Rady Izby Notarialnej w Gdańsku, Bartosz Szolc-Nartowski wicedziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych, Anna Olszewska prezes Zarządu Elbląskiego Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej/dyrektor Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, Roland Budnik dyrektor Gdańskiego Urzędu Pracy, Elżbieta Januszewska dyrektor IV Liceum Ogólnokształcące im. Marynarzy Wojsk Ochrony Pogranicza w Gdańsku, Katarzyna Niewińska kierownik Domu Brata Alberta prowadzonego przez Towarzystwo Pomocy im św. Brata Alberta Koło Gdańsk, Joanna Popik Miejski Rzecznik Konsumentów, Mariusz Bykowski prezes Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Morena”, Anna Adamczyk prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Zakoniczyn”.

Treść Deklaracji

Deklaracja współpracy na rzecz bezpieczeństwa osób starszych w Gdańsku

będący symbolem wolności i solidarności, ma ambicje bycia miastem szerokich możliwości oraz przyjaznym i bezpiecznym domem dla jego mieszkańców. Temat bezpieczeństwa, rozumiany w bardzo szerokim kontekście jest bezsprzecznie jednym z najważniejszych elementów życia codziennego gdańszczan, a z wielu względów kwestia ta szczególnie dotyczy dojrzałej części mieszkańców.

Wyzwania stojące przed całym społeczeństwem, wywołane dynamicznymi zmianami demograficznymi i rosnącą grupą osób starszych, wymagają międzysektorowej współpracy na rzecz podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w różnych obszarach życia.

Dostrzegając zmiany i pojawiające się co raz to nowe zagrożenia, jak również ich skalę podejmujemy decyzję o nawiązaniu współpracy i skoordynowaniu działań, które mogą przyczynić się do efektywnego podniesienia poziomu bezpieczeństwa seniorów i tym samym zaowocują zwiększeniem poczucia bezpieczeństwa wśród osób starszych ułatwiającym seniorom podejmowanie aktywności i czynnego udziału w życiu miasta.

Głównym motywem do podjęcia tego wyzwania jest świadomość zagrożeń i poczucie odpowiedzialności spoczywającej na instytucjach publicznych, samorządach zawodowych powołanych do udzielania pomocy prawnej oraz organizacjach pozarządowych mogących mieć realny wpływ na jakość i komfort życia osób starszych.

Mając na uwadze fakt, że to właśnie osoby starsze stają się najczęstszym celem wymuszeń i wyłudzeń oraz zauważając pozytywne efekty prowadzonych do tej pory działań informacyjno-edukacyjnych deklarujemy podjęcie współpracy, licząc na zintensyfikowanie wysiłków zmierzających do szeroko rozumianej ochrony osób starszych. Zapewnienie jak największego poziomu bezpieczeństwa poprzez skuteczną współpracę i wsparcie udzielane potrzebującym w sytuacjach kryzysowych, a tym samym budowanie przestrzeni przyjaznej seniorom, to główny cel niniejszej deklaracji.

Porozumienie zakłada przygotowanie i wydanie ulotki informacyjnej na temat zagrożeń, przystąpienie nowych partnerów do Platformy Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych działającej w zakresie realizacji Gdańskiego Programu Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych oraz powołanie Punktu Pomocy w funkcjonującym Centrum Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych w Gdańsku

Idea solidarności tak żywa i obecna w Gdańsku, prowadzi nas do międzypokoleniowej odpowiedzialności i podjęcia deklaracji woli współpracy, a tym samym do wypracowywania sposobów i szukania nowych rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo osób starszych w naszym mieście.

O autorze

portal branży medycznej. Najlepsze szpitale, kliniki, oddziały i przychodnie medyczne. Sprawdzeni specjaliści. Chcesz do nas dołączyć? Zapraszamy: WSPÓŁPRACA

Komentuj