Osobom starszym w Polsce żyje się coraz trudniej. Na kłopoty najbardziej narażeni są ludzie samotni. I to właśnie samotność w wielu przypadkach...

Zmiany demograficzne zachodzące w polskim społeczeństwie sprawiają, że kształtowanie polityki na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się jest jednym...

Prawie 20 procent gmin w Polsce nie zapewnia osobom starszym opieki w miejscu zamieszkania, mimo iż należy to do ich obowiązków. Tymczasem jest to...