Bezpłatne leki dla seniorów – od 1 września 2016 roku. Co należy wiedzieć?

Opublikowano: 20 października 2016 - 08:55 Autor: Medyczne Grono

1 września 2016 roku wchodzi w życie znowelizowane rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich z 2 sierpnia 2016 r. w związku z art. 43a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych, które reguluje zasady wystawiania i realizacji recept na bezpłatne produkty lecznicze, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne dla osób, które ukończyły 75 rok życia i posiadają uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tzn. pacjent jest ubezpieczony na terenie RP).

leki

W województwie pomorskim spośród 2 307 710 mieszkańców – 62 104 to osoby w wieku 75-79 lat, 46 041 w wieku 80-84 lata i 37 077 w wieku powyżej 85 roku życia.

Receptę dla Seniora 75+ może wystawić wyłącznie:

  • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej
  • uprawniona podstawowej opieki zdrowotnej
  • lekarz posiadający wykonywania zawodu, który zaprzestał wykonywania zawodu i wystawił receptę dla siebie albo dla małżonka, wstępnych, zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa

W sytuacji, gdy nie ma lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który na co dzień opiekuje się seniorem – recepty na może wystawić inny uprawniony lekarz POZ zatrudniony lub wykonujący zawód u tego samego świadczeniodawcy np. w przychodni zdrowia.

Recepty dla Seniora 75+ nie może wystawić:

  • lekarz specjalista
  • lekarz POZ wystawiający recepty w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
  • lekarz POZ zatrudniony w innej placówce niż ta, do której pacjent jest przypisany

Jak wygląda dla Seniora 75+?

To standardowa recepta. W polu „uprawnienia dodatkowe” osoba uprawniona wpisuje symbol „S” (jeśli pacjent ma jeszcze dodatkowe uprawnienia, wówczas należy wpisać oba kody uprawnień i realizacja odbędzie się w wariancie najkorzystniejszym dla pacjenta) oraz poziom odpłatności z jakim recepta byłaby realizowana na zasadach ogólnych (ryczałt, 30 proc. lub 50 proc.).

Farmaceuta realizujący receptę:

  • nie ma możliwości uzupełnienia uprawnienia „S”
  • nie weryfikuje uprawnień świadczeniodawcy ani osoby uprawnionej do wystawiania recept

Ważne: farmaceuta nie ma możliwości wpisania na recepcie kodu uprawnienia dodatkowego określonego symbolem „S”. Dlatego lekarz wystawiający receptę powinien koniecznie pamiętać o wpisaniu w polu „kod uprawnień dodatkowych” symbolu” S”.

Wydawanie odpowiedników leku zapisanego na recepcie z uprawnieniami „S” ograniczone jest tylko do leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych objętych ministerialnym wykazem.

Wszystkie programy komputerowe wykorzystywane w pomorskich aptekach uwzględniają możliwość realizowania recept dla Seniora 75+ od 1 września 2016 r.

Które leki znajdują się na liście?

Na liście znajduje się 1129 preparatów i 68 substancji czynnych – są to przede wszystkim produkty związane z leczeniem chorób wieku podeszłego: nadciśnienia, cukrzycy, choroby niedokrwiennej serca, zawału serca, miażdżycy, udaru mózgu, astmy, przewlekłej choroby obturacyjnej płuc, choroby zakrzepowo-zatorowej, osteoporozy, jaskry, depresji, zespołu otępienia.

Jednostki chorobowe uwzględnione w decyzji refundacyjnej będą decydować o możliwości otrzymania leku bezpłatnie tzn. nie przy każdym schorzeniu lek będzie refundowany.

W skali kraju – leki umieszczone w wykazie pozwolą zaoszczędzić pacjentom ponad 310 mln zł (szacunki na podstawie obecnego zużycia).

Leki umieszczone w wykazie pokrywają ponad 81procent zapotrzebowania pacjentów powyżej 75 roku życia na leki refundowane z poziomem odpłatności 30proc. Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że osoby powyżej 75 roku wydały w 2015 roku na wszystkie leki refundowane około 800 mln zł. Zatem wsparcie tej grupy pacjentów kwotą blisko 600 mln zł rocznie już w pierwszym roku funkcjonowania ustawy jest współfinansowaniem znaczącym i będzie pozwalało na wydanie tym pacjentom za darmo większości leków jakich używają.

O autorze

portal branży medycznej. Najlepsze szpitale, kliniki, oddziały i przychodnie medyczne. Sprawdzeni specjaliści. Chcesz do nas dołączyć? Zapraszamy: WSPÓŁPRACA

Komentuj